Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I – Informacje o administratorze danych osobowych
Firma Z.P.H. „BOWIT – DZIEŁO” z siedzibą  42-200 CZĘSTOCHOWA UL.RYBACKA 40 tel/fax 34 362-08-49 tel. 798 679 265 e-mail: bowit@bowit.com.pl jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.  
 
II – Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych 

Wykonanie obowiązków prawnych:
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,
– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,
– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,
– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.
Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.
Okres: czas wynikający z przepisów.

2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień
Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub
wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3. Nasz prawnie uzasadniony interes:
– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,
– weryfikacja wiarygodności płatniczej,
– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów
(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),
– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.
Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.
Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec
nas roszczeń przez czas trwania postępowania. 

III – Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe 

1. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,
rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.
2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka
potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –
jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych
należności.
6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,
ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas
naszych należności i roszczeń. 

IV – Przysługujące Państwu uprawnienia 

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:
– dostęp do danych,
– sprostowanie i poprawienie danych,
– ograniczenie przetwarzania danych,
– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,
– przeniesienie danych,
– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,
– wniesienie sprzeciwu.
Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 V – Zabezpieczenie Państwa danych osobowych 

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,
dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.